هلال احمر (35 ساعته)

منتشرشده توسط admin در تاریخ

اصول هفت گانه هلال احمر:

استقلالبی طرفی  بی غرضیبشر دوستانه
داوطلبانه    یگانگی    جهانی بودن 

وظایف:

ردیفشرح
1ارائه کمک های اولیه
2حفظ سلامت خود
3در خواست کمک از ارگان های مرتبط مثل پلیس ، آتش نشانی و . . .
4مدیریت بحران صحنه حادثه
5حمایت روانی مصدوم

خصوصیات آمادگی

ردیفشرح
1مهارت    
2خونسردی    
3سرعت عمل  
4دقت    
5آراستگی ظاهر
6آراستگی رفتار 
7آشنایی با شرایط جوی
8آشنایی با مذاهب و آداب و رسوم
9مدیریت صحنه

کنترل کردن و ارزیابی اولیه : 

 
روش  A , B , C , H  

علامت اختصاریتوضیحات
راه هوایی : A  از لب تا زبان کوچک کنترل شود و هر چیزی که مسیر تنفس را مسدود کرده بود، تخلیه شود.
تنفس : B گذاشتن گوش روی بینی برای شنیدن تنفس– 1 
گذاشتن گونه روی دهان برای حس کردن حرارت– 2 
دیدن حرکت شکم یا قفسه سینه– 3 
نبض : Cگذاشتن انگشت روی رگ گردن
خونریزی : Hبستن محل خونریزی

علائم حیاتی:

نبض    – کنترل کردن نبض : 1  انواع نبض : کشاله را – مچ دست – بازو (نوزاد) – نبض اصلی : گردن –  الف پشت غوزک پا ( برای افراد فاقد دست)– پشت زانو – شصت دست – نبض فرعی : گیج گاه –  ب

 
ریتم نبض : ب
ار در دقیقه140 تا 120                                  ریتم نبض در نوزادان : بار در دقیقه120 تا 100               سال : 12 ریتم نبض در کودکان تا  بار در دقیقه100 تا 60 ریتم نبض در بزرگسالان :
   
   
   
   

رنگ پوست     – 6 فشار خون     – 5 مردمک چشم     – 4 درجه حرارت بدن     – 3 تنفس     – 2 – 1 سطح هوشیاری– 7 
                          
کنترل کردن تنفس :–
درجه حرارت بدن :– 3 37/7 تا 36/6 درجه حرارت طبیعی بدن :   انداره گیری درجه حرارت بدن با ترمو متر و دماسنج انواع ترمو مترها : مقعدی در نوزادان و افرادی که دچار تشنج شده اند)– الف : ترمومتر جیوه ای ( دهانی  دیجیتالی– ب  نواری یا نوری– ج 
دقیقه داخل دهان قرار داده تا دما درست نشان داده شود. ( دقیقترین اندازه)4 تا 3 داخل دهان :  درجه اضافه شود.0/5 دقیقه گذاشته شود و به دمای نشان داده شده 3 تا 2 زیر بغل و داخل مقعد : 
علت اصلی تب عفونت می باشد که باید از طرق شستشوی پا (پاشویه) با آب ولرم متمایل به سرد خنک شود یا  با دستمال مرطوب گردن و زیر بغل را خنک کرد. در افراد دارای تب نباید بدن را پوشاند.
مردمک چشم : – 4  گفته می شود.(Miosis)  به مردمکی که بیش از اندازه ریز باشد گفته می شود.(Mydriasis)  به مردمکی که بیش از اندازه درشت باشد   برخی مواد ، برخی مسمومیت ها ، تروما (ضربه، شک و جراحت خارجی) ،علت ریز شدن مردمک : خونریزی  افت فشار، مخدر  علت درشت شدن مردمک : برخی مسمومیت ها ، برخی مواد مخدر ، فشار بالا در صورتی که یکی از مردمک ها کوچک و دیگری بزرگ باشد احتمال تروما سر بسیار زیاد است.
فشار خون : – 5  به مقدار نیرویی که قلب خون را به داخل رگ ها پمپاژ میکند فشار خون گویند.
انواع دستگاه فشار خون : دیجیتالی– 3 عقزبه ای     – 2 جیوه ای     – 1   می باشد. Max 9 – 14   و Min 6 – 9  فشار خون طبیعی :    دقیقه استراخت کرده و ختما در حالت نشسته یا خوابیده باشد.15 تا 10 هنگام گرفتن فشار خون فرد باید  به بالا فرد دچار مشکل فشار خون است.16 نسبتا بد است و قشار 14 – 16 فشار  روز ، روزی سه نوبت فشار خون گرفته شود و بیشترین تکرار فشار طبیعی فرد را نشان می دهد.12 در طی 
  علائم فشار بالا :  درد پس سر، بر افروختگی صورت، سیاهی دیدن چشم ها، خون دماغ ( فشار بسیار بالا)
علائم فشار پائین : رنگ پریدگی، سر گیجه، تار دیدن چشم ها
روش های پائین آوردن فشار خون : مصرف آسپیرین یا استامینوفن کدئین– 3 سوراخ کردن نوک انگشت     – 2                    – 1 
روش های بالا بردن فشار :  بالا آوردن پا– 2 آب قند     – 1 
رنگ پوست :– 6  بر افروختگی : گرمازدگی، فشار بالا، عصبانیت– الف  رنگ پریدگی : افت فشار، مسمومیت– ب  کبودی : خستگی، غرق شدن، سکته قلبی– ج  زردی : کمبود ویتامین– د  
سطح هوشیاری :– 7   استفاده میکنیم. A . V . P . U  برای فهمیدن سطح هوشیاری فرد از روش  : به هوشA  : محرک صداB  : محرک دردناک ( فشار روی ابرو، فشار دادن شانه ها، پلو ها، نوک سینه)P  : بی هوشU 
کنترل کردن و ارزیابی ثانویه : استفاده می شود.S . A . M . P . L . E در ارزیابی ثانویه برای کنترل کردن  نوک سر تا نوک پای فرد از  روش  : علائم بیماریS  : آلرژیA  : داروهای مصرفیM  : سابقه پزشکیP  : آخرین وعده غذائیL  : محیط اطراق و شرح ماالوقعهE 
ارزیابی درد:  استفاده می شود. P . A . I . N    در ارزیابی درد از روش : مدت زمان دردP  : مکان دردA  : شدت دردI  : علت از بین رفتن دردN 
فشارگیری خون: گرفتن فشار خون در حالت نشسته یا خوابیده انجام می شود. انواع دستگاه های فشار گیری
دیجیتالی– عقربه ای     ج – جیوه ای         ب – الف 
محل بستن قسمت باشتکی دو انگشت بالاتر از آرنج می باشد و محل قرار گرفتن گوشی وسط بازو متمایل به  سمت داخل بدن است. نشانه های نبض : گرفتن نبض مچ– دیدن تیک عقربه     ج – شنیدن از گوشی     ب – الف  عدد اضافه می کنیم تا 20 تنظیم می کنیم، در صورت شنیدن صدای نبض  به مقدار فشار 160فشار باد را روی  نبض قطع شود. فشار اولیه : حداکثر قدرتی که قلب احتیاج دارد تا خون را درون رگ ها پمپ کند. فشار ثانویه : حداقل قدرتی که فلب احتاج دارد تا خون را مکش کند. 
خفگی : نرسیدن اکسیژن به هر دلیل به سلول های بدن را خفگی گویند. انواع خفگی: خفگی به وسیله مسمومیت– 1  خفگی به وسیله جسم خارجی– 2 
کمک های اولیه برای خفگی به وسیله جسم خارجی : برای کمک به این افراد از مانور هایملیخ استفاده می شود، که دارا ی پنچ مرحله است. برای افراد به هوش– الف  برای افراد بی هوش– ب  برای افراد چاق و خانم های باردار– ج  برای خود فرد ( خود درمانی)– د  تنفس مصنوعی– ه 
برای افراد به هوش :– الف  ضربه به پشت : به صورتی که با نرمی کف دست به قسمت بین دو کتف ضربه ای متمایل به بالای بدن وارد – 1 می کنیم. فشار شکمی : پشت فرد قرار گرفته، یک پا را بین دو پای فرد قرار میدهیم، دست را مشت کرده، به – 2 صورتی که شصت داخل مشت قرار دارد، زائده بیرون زده مشت توسط شصت را بین جناغ و ناف قرار داده، به  سمت داخل بدن فشار داده به سمت بالا ضربه وارد می کنیم.
برای افراد بی هوش :– ب فشار شکمی : مسدوم به حالت خوابیده قرار دارد، روی پای مسدوم نشسته و سر مسدوم را به سمت بالا نگه میداریم، به صورتی که مجرای تنفسی باز باشد، نرمی دست را بین جناغ و ناف گذاشته و به سمت داخل فشار  داده و ضربه به سمت بالا خواهیم زد.
برای افراد چاق و خانم های باردار :– ج فشار قفسه سینه : به علت معاوم نبودن جناغ سینه در این افراد، فشار و ضربه را به دو انگشت بالاتر از جناغ  سینه وارد می کنیم.
خود فرد:– د بین جناغ و ناف را روی لبه میز، صندلی یا هر چیزی که لبه داشته باشد قرار داده، به سمت داخل فشار و ضربه  به سمت بالا وارد می کنیم.
تنفس مصنوعی :– ه  یک ثانیه بینی را گرفته و از طریق دهان تنفس داده و یک ثانیه رها می کنیم تا پنج مرتبه. برای افرادی که به چهار روش قبل جسم خارجی بیرون نیامد با این روش جسم خارجی را به یمت یکی از شش  ها هدایت می کنیم تا با یکی از شش ها مسدوم احیا شود. 
خفگی در نوزادان : نوزاد را رو به شکم روی بازوی خود قرار داده با یک دست مهار می کنیم و به صورت شیب دار روی زانو قرار می دهیم، به صورتی که سر نوزاد رو به پائین باشد، با دو انگشت اشاره و کوچک گردن نوزاد را تحت کنترل  گرفته و با انگشت وسط دهان نوزاد را باز نگه میداریم و با دست بین دو کتف نوزاد ضربه می زنیم.
*(( خونسردی در تمام مراحل خفگی بالاترین اهمیت را دارد))
شک : نرسیدن خون به بافت های بدن به هر دلیل را شکمی نامند.
انواع شک :  : (hypovolemia)  شک  هایپولومیک– 1 این شک بر اثر افت فشار خون به وجود می آید، که عواملی چون خونریزی یا گرفتن خون می تواند باعث این  شک شوند. کمک های اولیه: سانتی متر بالاتر از سطح بدن قرار می دهیم. 30 تا 20 مسدوم را خوابانده و پاها را با اندازه 
شک قلبی :– 2  این شک بر اثر ایست تنفسی یا فشار بالا رخ می دهد. کمک های اولیه: مسدوم نشسته یا نیمه نشسته پاها را به صورت هشتی جمع می کند.   شک توضیعی :– 3  شک روانی : مثل خبر خوب یا بد– الف  شک عصبی : مثل ضربه به عصب های بدن– ب  شک حساسیت : مثل حساسیت به فصل یا میوه و . . – ج
شک عفونی : عفونت زیاد در بدن که موجب تب و تشنج می شود.– د 
علائم شک ها : بی قراری ئ اضطراب : همه شک ها به جز عفونی– 1  کاهش سطح هوشیاری : همه شک ها– 2  تهوع و استفراغ : عفونی و حساسیت– 3  پوست رنگ پریده، سرد و مرطوب : همه شک ها به جز عفونی – 4  فشار خون پائین : همه شک ها به جز عفونی– 5  نبض تند و ضعیف : شک عصبی و حساسیت– 6  تشنگی : شک عفونی– 7  تنفس سریع و کم عمق : همه شک ها به جز عفونی– 8  ضعف و سر گیجه : همه شک ها به جز روانی– 9 
کمک های اولیه برای شک ها : شک عصبی و روانی : مسدوم را باید گرم نگه داشت ( به دلیل افت فشار) تایک ساعت، در صورت عدم بهبودی یه مرکز درمانی – 1 انتقال داده شود. سانتی متر بالاتر نگه داریم ( روانی).30 تا 20 پاها را به اندازه – 2 
شک حساسیت : در صورت عدم مصرف دارو، مسدوم فقط به به مرکز درمانی انتقال داده شود.
شک عفونی : پائین آوردن تب– 1  انتقال به مرکز درمانی– 2 
خونریزی :
انواع خونریزی :  خونریزی خارجی– 2 خونریزی داخلی     – 1 
خونریزی داخلی :– 1  به خونریزی گفته می شود که داخل بدن صورت می گیرد و داخل خفره های بدن ریخته می شود. (معده، شش)
خونریزی خارجی :– 2  به خونریزی گفته می شود که خون از طریق یک زخم به بیرون هدایت می شود.
* در حوادث اولویت رسیدگی به مسدومی است که خونریزی داخلی دارد.
انواع خونریزی خارجی : مویرگی– 3 وریدی ( سیاه رگ )     – 2 شریانی ( سرخ رگ )      – 1 
علائم خونریزی داخلی : سلفه همراه با خلط خونی ( خونریزی شش ها )– 1  استفراغ خونی ( خونریزی معده )– 2  ادرار خونی ( خونریزی مثانه یا کلیه ها )– 3  مدفوع خونی ( خونریزی روده ها)– 4  نبض تند و ضعیف– 5  پوست سرد و مرطوب– 6  بزرگ شدن مردمکMydriasis 7 –   تهوع و استفراغ– 8  کبودی و تورم در قفسه سینه– 9
( حساسیت بر اثر لمس )Tendres 10 –  
کمک های اولیه خونریزی داخلی : برای افرادی که به هوش هستند، مسدوم را بدون  حرکت می خوابانیم و پاها را روی شکم جمع می – 1 کنیم. ( جهت جلوگیری از خونریزی داخل شکم ) برای افراد بی هوش که خونریزی داخل شکم دارند، خوابیده و پاها را به صورت هشتی قرار می دهیم – 2 و زیر زانو را با وسیله ای پر می کنیم تا پاها به همین صورت ثابت بمانند. سانتی متر از زمین فاصله 30 تا 20 اگ خونریزی جایی خارج از شکم باشد، فرد را خوابانده و پاها را – 3 می دهیم. سانتی متر بالاتر قرار می دهیم.3 تا 2 اگر خونریزی در سر باشد، فرد را خوابانده و سر را – 4  اعزام سریع مسدوم به مرکز درمانی– 5 
کمک های اولیه خونریزی خارجی : فشار مستقیم روی زخم– 1  بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده– 2  فشار به نقاط فشار – 3  استفاده از کمپرس سرد– 4  ترنیکه– 5 
2016 کمک های اولیه خونریزی خارجی : 
فشار مستقیم روی زخم– 1  بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده– 2  برای قطع عضو و خونریزی های شریانی، استفاده از کمپرس سرد و ترنیکه– 3 
*برای کمک های اولیه در خونریزی حتما از دستکش استفاده کنید.
– فشار مستقیم روی زخم : 1  با دستکش و تعدادی گاز استریل روی زخم را محکم فشار می دهیم تا خونریزی متوقف شود.
بالا نگه داشتن عضو بعد از بست زخم.– 2 
فشار به نقاط فشار : فشار آوردن به نقاط نبض اصلی برای قطع شدن خونریزی.– 3 
انگشت بالاتر از زخم قرار می دهیم. 3 تا 2 کمپرس سرد : کیسه یخ را – 4 
انگشت بالاتر از زخم را با باند گره زده و یک عدد 3 تا 2 ترنیکه : قرار دادن گاز استریل روی زخم، – 5 چوب یا لوله خودکار را روی گره گذاشته مجددا روی چوب را گره می زنیم و شروع به پیچاندن چوب می  کنیم تا خونریزی قطع شود.
زخم :  انواع زخم :
زخم بسته :– 1  کبودی های زیر پوست را زخم بسته می گویند. کمک های اولیه زخم بسته : کمپرس سرد
زخم باز :– 2 ) %9 خراشیدگی یا سائیدگی : شستشو با آب یا سرم سشتشو ( سدیم کلراید – الف  سانتی متر2 بریدگی : فشار مستقیم روی زخم و شستشو و پانسمان تا بریدگی های عمق – ب  سانتی متر به مرکز درمانی انتقال داده شود.2 برای زخم های با عمق بیشتر از  پارگی : کمک های اولیه پارگی مشابه بریدگی است.– ج  سوراخ شدگی ( ورود جسم خارجی ) : – د
در صورت وارد شدن جسم خارجی به بدن به هیچ وجه نباید آن را خارج کرد، به غیر از مواردی که شئی ریز بوده و احتمال وارد شدن به جریان خون را دارد( سوزن و پلیسه )، جسم وارد شده به بدن خود عمل کنترل خونریزی را انجام می دهد، جسم وارد شده به بدن را فیکس کرده و مسدوم را به مرکز درمانی  انتقال دهید. در صورتی که خارج شدن شئی از بدن، فشار مستقیم و کنترل خونریزی انجام شود.
قطع عضو :– ه  قطع نیمه : عضو به بدن چسبانده و آتل بندی شود، کنترل خونریزی و انتقال به مرکز درمانی صورت گیرد. قطع کامل : عصو جدا شده را از محل جدا شدن مورد شستشو قرار دهید، داخل دستمال نمناک گذاشته،  دستمال را داخل کیسه فریزر گذاشته و عضو جدا شده را روی یخ قرار می دهیم.
تروما :Trauma  به هر ضربه ای که به بدن وارد شود تروما گفته می شود.
:   ضربه به سر (هد تروما) Head Trauma  علائم : کاهش سطح هوشیاری     – 1  تهوع و استفراغ     – 2  فلج شدن اندام ها     – 3  بی اختیاری ادرار و مدفوع    – 4  نبض کند    – 5  بالا رفتن فشار خون  – 6  جراحات سطحی ( خونریزی و شکستگی)    – 7  تکلم نامفهوم– 8   نا متقارن بودن مردمک چشم    – 9  سر درد– 10
علائم بعد از هد تروما : راکون : سیاهی دور چشم– 1  سیاهی پشت گردن– 2  : خروج مایع مغزی از گوش، بینی یا دهانCSF 3 –  
کمک های اولیه هد تروما : باز کردن راه تنفسی مصدوم– 1  سانتی متر بالاتر قرار بگیرد.3 تا 2 حالت مریض: سر – 2  اگر استفراغ داشت، سر را به یک سمت خم کنید تا استفراغ خارج شود. – 3  اگر مصدوم دچار ضربه نخاعی شده سر مصدوم را رو به بالا گرفته و به وسیله ساکشن مایعات تخلیه شود.– 4  ساعت به مصدوم هیچ مسکنی داده نشود.48 الی 24 دقیقه مصدوم را کنترل می کنیم و 5 هر – 5  در صورت خونریزی کنترل شود.– 6 )%100 اکسیژن تراپی از طریق نیدل بینی یا دهان انجام شود. ( اکسیژن – 7  از کلار گردن استفاده شود.– 8 
% از گردن به پائین است. 50 % آسیب های نخاعی از کمر به پائین و 50*  نفر مرد و یک نفر زن است. ( به علت منعطف بودن استخوان بندی در زنان) 4 نفز آسیب دیده نخاعی 5 * از هر 
علائم آسیب نخاعی : درد شدید خنجری در ناحیه ستون فقرات– 1  فلج اندام ها– 2  تغییر وضعیت اندام ها– 3  تغییر وضعیت دردناک– 4  زخم باز یا زخم بسته– 5  تندرس– 6 
کمک های اولیه آسیب نخاعی : علت وقوع خادثه– 1  باز بودن راه تنفسی– 2  بررسی حس مصدوم از نظر اعصاب و اندام – 3  حمل به وسیله بک برد و اسکوپ– 4  انتقال مصدوم به مرکز درمانی– 5 
*تنها وسیله حمل مصدوم آسیب نخاعی بک برد و اسکوپ است.
آسیب نخاعی گردنی : بریدگی گردن : هیچ کاری نمی شود کرد.– 1  ضربه به گردن : استفاده از کلار گردن– 2 
آسیب های چشمی : ورود جسم خارجی : شستن همراه با پلک زدن با آبی که از گوشه داخلی وارد و از گوشه بیرونی خارج شود. – 1  فرو رفتن جسم خارجی : هدایت کردن جسم با دستمال تمیز به گوشه چشم و خارج کردن جسم.– 2 
خون دماغ : علت های خون دماغ : افزایش فشار خون– 1  ضربه – 2  گرمازدگی– 3  بیماری ها (تالاسمی)– 4  ورود جسم خارجی– 5  وارد کردن انگشت– 6  ضعیف بودن مویرگ ها– 7
غلظت خون پائین– 8 
کمک های اولیه: نشستن فرد – 1  سر به سمت پائین به صورتی که مجاری بینی عمود به سطح زمین باشد.– 2  دقیقه20 نگه داشتن نرمی بینی به مدت – 3  در صورت بند نیامدن، یک عدد گاز استریل را نصف کرده به صورت لول در آورده و با پماد ویتامین آ چرب کرده  – 4 و داخل بینی میگذاریم. در صورت بند نیامدن خون از کمپرس سرد روی بینی استفاده می کنیم.– 5  انتقال به مرکز درمانی– 6 
آسیب های قفسه سینه : علائم : جراحات یا زخم– 1  فشار خون پائین– 2  نبض تند و ضعیف– 3  تنگی نفس– 4  درد شدید خنجری در ناحیه سینه– 5  سیانوز انگشتان ( سیاهی انگشتان)– 6  سلفه بدون خلط خونی– 7  صدای کشش هوا به داخل سینه– 8  شک– 9 
کمک های اولیه: باز کردن راه تنفسی– 1  مصدومA , B , C 2 کنترل کردن – 
کنترل خونریزی– 3  دقیقه یکبار5 کنترل کردن مصدوم هر – 4  مصدوم را طوری می خوابانیم که زخم به سمت پائین باشد، برای خارج شدن خون یا خون آبه.– 5  درمان شک– 6  در صورت فرو رفتن جسم خارجی آن را فیکس می کنیم.– 7  اگر قفسه سینه مصدوم سوراخ شده و جسم خارج شده بود، یک عدد پلاستیک را روی حفره گذاشته و سه سمت – 8 بالا و چپ و راست را می بندیم.
آسیب های شکمی : علائم : جراحت یا زخم– 1  فشار خون پائین– 2  نبض تند و ضعیف– 3  تنفس تند و سطحی– 4  درد و حساسیت در اثر فشار– 5  تمایل به خم کردن پاها به داخل شکم– 6  تهوع واستفراغ خونی– 7 
کمک های اولیه : مصدومA , B , C 1 کنترل کردن–   کنترل خونریزی– 2  دقیقه مصدوم را بررسی می کنیم.5 هر – 3  مصدوم را به صورت طاق باز می خوابانیم و پاها را به سمت داخل شکم جمع می کنیم.– 4  اگر احشاء شکم بیرون ریخته باشد: – 5  الف – هرگز احشاء را داخل شکم نمی ریزیم.
روی شکم مصدوم یک پلاستیک می کشیم و احشاء را داخل پلاستیک  می ریزیم، روی احشاء را با پارچه سفید –ب  تمیز می پوشانیم و به وسیله چسب به بدن می چسبانیم و تا انتقال به مرکز درمانی توسط سرم خیس نگه می داریم. 
مسمومیت : به وارد شدم سم به بدن از هر طریقی مسمومیت گفته می شود. علت اصلی مسمومیت در بدن سم است.   انواع  مسمومیت ها: مسمومیت گوارشی– 1  مسمومیت تنفسی– 2  مسمومیت تماسی– 3  میسومیت تزریقی– 4 
مسمومیت گوارشی : هر نوع مسمومیتی که از طریق دهان وارد بدن و از طریق مجاری گوارشی جذب بدن شود.
علائم مسمومیت گوارشی : نیوزیس یا مدریاز– 1  تهوع واستفراغ – 2  درد شکم– 3  تندرس شکم– 4  متورم شدن شکم– 5  مشکلات تنفسی– 6  تشنج– 7  افزایش بزاغ– 8
عرق کردن– 9  اسهال – 10  بوی غیر عادی از دهان– 11  درد در دهان و گلو – 12  سوختگی دور دهان– 13  علائم بی هوشی– 14  شک– 15  کاهش سطح هوشیاری– 16 
کمک های اولیه مسمومیت گوارشی : مصدومA , B , C 1 کنترل کردن–   مشخص کردن جنس مصدوم ( برای فهمیدن نوع ماده مصرف شده)– 2  نوع ماده و زمان مصرف آن و مقدار آن– 3  وادار کردن فرد به استفراغ به وسیله انگشت یا شربت ایبکاک (ماده جوهری رنگ و تلخ)– 4  استفاده از شیر– 5  کنترل بوی دهان– 6  بررسی سطح هوشیاری مریض– 7  واکنش مردمک چشم نسبت به نور– 8  استفاده از ذغال فعال (شارکل)– 9 
*عدم استفاده از آبلیمو *عدم استفاده از شربت ایبکاک در مورد افراد زیر : افرادی که ناراحتی قلبی دارند.– 1  افرادی که سن بالا یا پائین دارند.– 2  خانم های باردار.– 3  افرادی که با نفت یا مشتقات نفتی مسموم شده اند ( برای این افراد می توان از روغن زیتون استفاده کرد).– 4
افرادی که الکل مصرف کرده اند.– 5 
: ) Botulism  سم بوتولیسم ( ساعت 12سمی که داخل کنسروها در صورت مجاورت نور خورشید یا تمام شدن تاریخ مصرف تولید می شود و بعد از  % موجب مرگ می شود. 70 از مصرف خود را نشان می دهد که 
علائم مسمومیت با سم : خشکی دهان– 1  درد گلو– 2  مشکلات بینائی– 3  مشکلات تکلم– 4  فلج شدن اندام تنفسی– 5  مدریاز– 6  خستگی شدید– 7  فلج شدن اندام ها– 8  محدودیت حرکات چشم– 9 
کمک های اولیه مسمومیت با سم : مصدومA , B , C 1 کنترل کردن–   وادار کردن فرد به استفراغ به وسیله سفیده خام تخم مرغ– 2 
مسمومیت تنفسی : به مسمومیتی گفته می شود که سم از طریق مجاری تنفسی وارد بدن شده و از طریق ریه ها جذب بدن می شود.
علائم مسمومیت تنفسی : سر درد– 1
تهوع و استفراغ– 2  درد قفیه یسنه– 3  تنگی نفس– 4  سلفه– 5  تنفس صدادار– 6  کاهش سطح هوشیاری– 7 
کمک های اولیه : مراقبت از خود– 1  خروج مصدوم از محیط آلوده– 2  اکسیژن تراپی– 3  در صورت بهبود نیافتن و وخیم تر شدن حال مصدوم انتقال به مرکز درمانی– 4 
مسمومیت تماسی : هر نوع ماده ای که از طریق پوست ئارد بدن و از طریق گردش خون جذب بدن شود را مسمومیت تماسی گویند.
علائم مسمومیت تماسی: سوزش– 1  قرمزی– 2  تاول– 3  کهیر– 4  خارش– 5 
کمک های اولیه : شستشو با آب ، در صورت شدید بودن انتقال به مرکز درمانی– 1  در صورت مسموم شدن با گاز های سمی– 2
به وسیله آتش موضع را حرارت دهید.– الف  کاغذ سوخته شده را خاموش کرده و دود آن را در محل تماس سم با بدن قرار میدهیم.
مسمومیت های تزریقی:

دسته‌ها: دسته‌بندی خالی

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *